Log Masuk

Tidak mempunyai akaun? Daftar

KPMNJ Membudayakan Integriti, Kompetensi Dan Berwawasan Bagi Mencapai Matlamat Menjadi Organisasi Yang Cemerlang. Mewujudkan Hubungan Wargakerja Dengan Persekitaran Yang Kondusif Dalam Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti, Efektif, Berdaya Saing Dan Berbudaya Usahawan Gemilang. Mewujudkan Peluang Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Pembangunan Insan Kepada Semua anggota, Masyarakat Melayu Dan Umat Islam Secara Keseluruhan.